MR. PEDROTTI

Mr. M.C. (Marie Claire) Pedrotti heeft de master Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Tijdens haar studie doorliep zij zowel een stage bij het Gerechtshof Den Haag als een stage bij het Openbaar Ministerie (Ressortsparket) in Amsterdam.

Voordat zij advocaat werd is zij bij het Gerechtshof Den Haag werkzaam geweest als juridisch medewerker in strafzaken. Het inzicht dat zij heeft opgedaan bij zowel de Rechterlijke Macht als het Openbaar Ministerie komt haar goed van pas in haar huidige functie als advocaat.

Marie Claire is werkzaam in de algemene strafrechtpraktijk.

Mobiel nummer: 06 21 467 122