MR. VAN GALEN

Mr. S.J. (Sjoerd) van Galen studeerde rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij studeerde af in de afstudeerrichting Strafrecht en deed een uitstap naar een studie Conflict Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast studeerde mr. Van Galen een semester rechtsgeleerdheid aan Dalhousie University in Halifax, Canada. Mr. Van Galen richtte zich in zijn afstudeerscriptie op het maatschappelijke belang van de TBS-maatregel.

Tijdens zijn studie deed mr. Van Galen juridische ervaring op binnen de juridische commissie van zijn studentenvereniging en als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor in Amsterdam.

In maart 2013 trad mr. Van Galen in dienst bij Hendriksen Strafrecht Advocatuur (wat later Hendriksen & Mühren Strafrecht Advocaten werd) als juridisch medewerker. In augustus 2013 werd hij beëdigd als advocaat.

Mr. Van Galen is actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Indien u opzoek bent naar een advocaat die gedurende het hele proces uw belangen voor ogen houdt en zich ten volste inzet om die belangen te behartigen, neemt u dan contact op met mr. Van Galen.

Mobiel nummer: 06 23 515 616